Register Forgot

ป้ายกำกับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร_เขตหนองจอก

thumb
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บริเวณสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก โทร.0 2543 1099 มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของ..
1