Register Forgot

เรือนไทยจำลอง

เป็นหัตถกรรมทรัพย์สินและมรดกทางภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของบรรพบุรุษเป็นสื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดความเชื่อและคุณค่าต่างๆที่สั่งสมมานานมีความประณีต สวยงามและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ชื่อกลุ่ม/กิจการ : สันทัศย์หัตถกรรม
OTOP ระดับ : 5 ดาว
หมวดผลิตภัณฑ์ : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
เคยส่งออกไปประเทศ : คูเวต
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสันติภาพ มะนะมุติ
ประเภทผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตเจ้าของรายเดียว
ที่อยู่ : 43 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 086-889-0042

     

ผู้เขียน : Pattana

เมื่อ : 21 มิย. 2559 เวลา 17:23 น.

ป้ายกำกับ : เรือนไทยจำลอง