Register Forgot

ขนมปั้นสิบทอด

เป็นอาหารว่างของทานเล่นรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อกลุ่ม/กิจการ : กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ 5 กระทุ่มราย
หมวดผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสารภี บัวเกษ
ประเภทผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป็นเจ้าของรายเดียว
ที่อยู่ : 4/8 หมู่ที่ 5 ซอย สังฆสันติสุข 24 ถนน สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 081-949-2757/02-988-4346

    

ผู้เขียน : Pattana

เมื่อ : 21 มิย. 2559 เวลา 17:27 น.

ป้ายกำกับ : ขนมปั้นสิบทอด