Register Forgot

หมู่บ้านลำไทร


       หมู่บ้านลำไทร  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งถิ่นฐานมาไม่น้อยกว่า 140 ปี  อยู่ไม่ห่างไกลจากเขตเมืองหลวงชั้นในของกรุงเทพมหานครมากนัก เพียงแต่เดินทางมาด้านตะวันออกเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์  เพียง  14  กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อสุดริมรั้วของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จะมีถนนเส้นเล็ก ๆ คือถนนลำไทร ที่นี่จะมีชุมชนหนึ่งที่ชื่อว่า  “ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา” หมู่ 5 ถนนลำไทร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “หมู่บ้านลำไทร”
 ผู้เขียน : Admin

เมื่อ : 14 กค. 2558 เวลา 20:49 น.

ป้ายกำกับ : หมู่บ้านลำไทร