Register Forgot

วัดประยงค์กิตติวนาราม

         

    วัดประยงค์กิตติวนาราม   ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22 หมู่ 4 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0  2557  4379  ซึ่งก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งวิสุงคามสีมาเป็นวัด  เดิมทีพื้นที่นี้ เป็นป่ากกและบ่อปลา ซึ่ง พระครูวินัยธร พชร ฐานกโร หรือพระอาจารย์เพชร ได้ธุดงค์มาปักกลด ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2549 ต่อมาศิษยานุศิษย์ได้แนะนำให้รู้จักกับเจ้าของที่ดิน คือ คุณประยงค์ เหมกรณ์  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ เพื่อตั้งสำนักสงฆ์ โดยอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณกิตติ เหมกรณ์ ซึ่งเป็นลูกชาย  ด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อว่า"สำนักสงฆ์ประยงค์กิตติวนาราม"  ต่อมาก็เปลี่ยนจากสำนักสงฆ์เป็นวัดชื่อวัดประยงค์กิตติวนารามในปี 2553

   ที่วัดนี้  จะมีนักท่องเที่ยว มาสักการบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด องค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก  กิตติศัพท์เล่าลือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดในเรื่องของความคลาดแคล้วจากอุบัติเหตุ  จากไฟไหม้  หรือภัยพิบัติต่างๆ  หรือแม้แต่ในทางโชคลาภก็ให้ผลอย่างดีที่สุด  เหรียญรุ่นต่างๆ ของหลวงพ่อทวด จึงเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังมีพระศรีอริยเมตตรัยซึ่งมีความสูง 15 เมตร ปิดทองทั้งองค์ด้วยทองคำแท้งดงามยิ่งนัก จะอยู่ด้านในของพระอุโบสถ นอกจากนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่นชาวอินเดีย สำหรับคนไทยจะเข้ามากราบและขอโชคขอลาภ

  

ผู้เขียน : Admin

เมื่อ : 18 พย. 2558 เวลา 16:45 น.

ป้ายกำกับ : วัดประยงค์กิตติวนาราม