Register Forgot

ฟาร์มเลี้ยงไก่ชน กำนันวิเชียร ตันศิริ

       กำนันวิเชียร  ตันศิริ  บุคคลตัวอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนในการเพาะขยายพันธุ์ไก่ชน ผลักดันให้ชุมชนหันมาเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม  โดยมาซื้อ หรือขอรับพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ไก่ไปเลี้ยง ได้เก็บไข่ขาย และเลี้ยงลูกเจี๊ยบตามวิธีธรรมชาติ โดยปล่อยให้ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารไปจนโต เมื่อไก่มีอายุ 6-7 เดือน ผู้เลี้ยงก็จะดูลักษณะท่าทาง รูปร่างและความสวยงาม  ถ้าไก่เพศผู้ตัวใดที่มีลักษณะดี ก็จะถูกนำมาขายคืนกำนันวิเชียร เป็นไก่กีฬา สำหรับตัวที่มีลักษณะไม่ดีและไม่สวยงาม ก็ถูกขายเป็นไก่กิโล  
 


ผู้เขียน : Admin

เมื่อ : 14 กค. 2558 เวลา 21:00 น.

ป้ายกำกับ : ฟาร์มเลี้ยงไก่ชน_กำนันวิเชียร_ตันศิริ