Register Forgot

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

      สถานที่ตั้ง อยู่ที่บริเวณสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด  ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก โทร.0 2543 1099  มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของเขตหนองจอก พื้นที่อยู่นอกเมืองห่างจากสำนักงานเขตหนองจอกพอสมควร เมื่อเดินเข้ามาภายในสวนของพิพิธภัณฑ์นี้จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นของต้นไม้ เช่นขนุน    ราชพฤกษ์ และกลิ่นหอมของไม้หอมต่างๆ เช่น ต้นจำปี การะเวก ในส่วนด้านหลังของตัวอาคารจะมีลำคลองน้ำใสขนาดเล็กมีที่นั่งใต้ร่มไม้ให้ชมบรรยากาศได้อย่างสบายๆ  สวนสวย สนามหญ้าเขียวขจีน่าเดินชมนี้ อยู่ในความดูแลของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของเขตหนองจอก
    ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นที่จัดแสดงจะเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และประวัติความเป็นมาของคนหนองจอกในอดีต เช่นเครื่องมือการเกษตร เครื่องมือการประมง เครื่องมือการล่าสัตว์ และเครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่ใช้กัน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีและกิจกรรมสำคัญๆ ในอดีตโดยจะแบ่งออกเป็น

    1.ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน มอญและคริสต์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 

    2.ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ที่มีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ส่งผลให้ชาวหนองจอกมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ และได้สร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าผ่านทางงานฝีมืออันประณีต ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับเขตหนองจอก
 


 
    3.ของดีและท่องเที่ยว
                   - ชมของดี เขตหนองจอกมีชื่อเสียงทางงานด้านฝีมือโดยเฉพาะการทำกรงนกเขา  การทำบ้านจำลอง การทำเรือจำลอง เครื่องประดับคริสตอล การทำประดิษฐ์ออมสินหรืออื่นๆจากลูกมะพร้าว เครื่องจักสาน หมวกถัก ผ้าคลุมผม ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หรือ สินค้าโอทอปนั่นเอง รวมทั้งการละเล่นไก่ชนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขตหนองจอก
               - เที่ยวที่เด่น สำหรับการท่องเที่ยวท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเขตหนองจอกด้วยรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างหรือรถจักรยานก็ได้ ซึ่งชาวหนองจอกสมัยก่อนนิยมใช้เป็นพาหนะในการสัญจรไปมาหาสู่กัน สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เต็มไปด้วยศาสนสถาน อาทิเช่นวัดหนองจอก วัดใหม่เจริญราษฎร์ มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน ศาลเจ้าปึงเถ้ากง วัดนักบุญเทเรซ่า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกมากมายโดยเฉพาะท้องทุ่งนาที่เขียวขจีทั้งสองข้างทางของถนน และที่น่าสนใจอย่างมากคือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ซึ่งท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปต่างจังหวัด แต่สามารถท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครเพื่อชมธรรมชาติแบบสบายๆได้ที่เขตหนองจอก ด้วยการใช้รถจักรยานขี่ชมสถานที่ต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างสะดวกสบายซึ่งจะมีรสชาดไปอีกแบบหนึ่ง

 
 

     4.ประวัติศาสตร์ ท่านสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมุสลิม ในเขตหนองจอก ได้ที่นี่ ทั้งประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิตหรือประวัติศาสตร์
 

 

ผู้เขียน : Admin

เมื่อ : 14 กค. 2558 เวลา 21:16 น.

ป้ายกำกับ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร_เขตหนองจอก