Register Forgot

ตลาดเก่าหนองจอก (ตลาดร้อยปี)

     มีคนเคยกล่าวว่าหากต้องการศึกษาชีวิตของคนบ้านเมืองไหนต้องไปเดินตลาดของที่นั่น เช่นเดียวกันกับตลาดหนองจอกที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของการจับจ่ายใช้สอยของคนเขตหนองจอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดเก่าหนองจอกในวันวานเคยเป็นศูนย์รวมของตลาดสด ผลไม้และอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงมาก  ตลาดเก่าหนองจอกนี้เคยเป็นที่ดินของพระยาภักดีนรเศรษฐ หรือที่รู้จักกันในนามของนายเลิศ  เศรษฐบุตร เจ้าของกิจการรถเมล์ขาวและเรือเมล์ขาว สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในตลาดนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 และ 4 ต่อจากบรรพบุรุษ  เท่ากับว่าตลาดนี้มีอายุมากกว่าร้อยปี   ปัจจุบันการคมนาคมทางเรือหมดไป ผู้คนมีการย้ายถิ่นฐานทำมาหากิน ทำให้ย่านการค้าของตลาดแห่งนี้ไม่เหลือสภาพความจอแจคึกคักเหมือนในอดีต แต่ยังมีบรรยากาศของตลาดเก่าหลงเหลืออยู่คือวิถีชีวิตของชุมชนตลาดเก่ารวมไปถึงอาคารเรือนไม้ที่ทรุดโทรม ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของการก่อสร้างอาคารสมัยก่อน และหาดูได้ยากในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาแผนโบราณ ร้านขายของชำ ร้านขายขนม อาหารการกิน ร้านขายสมุนไพร และเครื่องใช้ ร้านสังฆภัณฑ์ รวมไปถึงศาลาท่าน้ำเก่าของเรือเมล์นายเลิศ (อดีตจะมีเรือเมล์นายเลิศมาจอด แต่ปัจจุบันได้ปิดบริการแล้ว)
 

ผู้เขียน : Admin

เมื่อ : 07 มิย. 2561 เวลา 20:18 น.

ป้ายกำกับ : ตลาดเก่าหนองจอก_(ตลาดร้อยปี)