Register Forgot

สถานที่ท่องเที่ยว เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

thumb
วัดใหม่เจริญราษฎร์ (วัดมอญ ในเขตหนองจอก)
วัดใหม่เจริญราษฎร์เป็นวัดประจำชุมชนมอญคลองสิบสี่ เป็น ศาสนสถานประจำชุมชนมอญ ด้วยความเลื่อมใสในศาสนา ไม่ว่าชาวมอญจะลงหลักปักฐานที่ใดก็ตามต้องสร้างวัดข
thumb
ตลาดเก่าหนองจอก (ตลาดร้อยปี)
มีคนเคยกล่าวว่าหากต้องการศึกษาชีวิตของคนบ้านเมืองไหนต้องไปเดินตลาดของที่นั่น เช่นเดียวกันกับตลาดหนองจอกที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของการจับจ่ายใช้สอยข..
thumb
วัดประยงค์กิตติวนาราม
วัดประยงค์กิตติวนาราม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22 หมู่ 4 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2557 4379 ซึ่งก่อนที่จะได้รับการแ..
thumb
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บริเวณสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก โทร.0 2543 1099 มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของ..
thumb
ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ตั้งอยู่เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 5 ถนนผดุงพันธุ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2989 9690 เป็นศูนย์การ..
thumb
แหล่งชมค้างคาวแม่ไก่
เป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณยายทองใบ หมัดมูซา บ้านเลขที่ 3 หมู่ 8 ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ แขวงคลองสิบ เขตหนอง..
thumb
ฟาร์มเลี้ยงไก่ชน กำนันวิเชียร ตันศิริ
กำนันวิเชียร ตันศิริ บุคคลตัวอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนในการเพาะขยายพันธุ์ไก่ชน ผลักดันให้ชุมชนหันมาเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม โดยมาซื้อ หรือขอรับพ่อพันธุ..
thumb
หมู่บ้านลำไทร
หมู่บ้านลำไทร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งถิ่นฐานมาไม่น้อยกว่า 140 ปี อยู่ไม่ห่างไกลจากเขต..
thumb
สวนกล้วยไม้เกษตรอินทรีย์ของคุณมานพ ศรีสวัสดิ์
สวนกล้วยไม้เกษตรอินทรีย์ของคุณมานพ ศรีสวัสดิ์ ที่เปลี่ยนจากการทำนาหันมาทำกิจการฟาร์มกล้วยไม้ส่งออกต่างประเทศ และยังเปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วย ตั้งอยู่..
1