Register Forgot

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เขตหนองจอก

 
thumb
การบวชนาค ของชาวมอญ
ในพิธีบวชนาคผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทจะต้องเดินสายขอขมาลาโทษจากคนเฒ่าคนแก่ที่ตนนับถือ พร้อมธูปเทียนแพ ในวันสุกดิบ "นาค" จะเน้นการแต่งกายด้ว..