Register Forgot

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เขตหนองจอก

 
thumb
การละเล่น สะบ้าบ่อน(สะบ้าหนุ่มสาว)
การละเล่นสะบ้าบ่อน กลุ่มชาวมอญคลองสิบสี่เขตหนองจอกมักเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์ การละเล่นนี้เปรียบเหมือนการเปิดโอกาสในการหาคู่แต่งงานให้หญิงสาว กฏเกณฑ..